Sakadama

Sakadama är ett hårdare bränt (600 grader) lermineral från Sydafrika. Mineralet har svällt under processen vilket gör att det har en fantastisk dränerande förmåga genom att de suger upp upp till 85% vatten samtidigt som det harluftfyllda porer (c:a 30%). Huruvida dessa porer utbyter gaser med omgivningen har vi inga data om.

Sakadaman är en bättre vattenhållare än akadama. Den har ett neutralt pH-värde och utbyter joner med vattnet i krukan på samma sätt som akadaman.

Den hårda bränningen på 600 grader gör kornen stabilare än akadama. Det gör den bättre för äldre träd som skall stå många år i krukan. Den passar också mycket bra för succulenter eller för att höja dräneringen i en blandning med akadama.

Som vi tolkar det beter den som ett mellanting mellan akadama och pimpsten.

Varukorg
Rulla till toppen