Bonsaitråd

Att linda ditt träd är ett av de sätt som du har att få till rätt form. Till en början kan det verka lite besvärligt, men att döma av alla möjligheter som öppnar sig så är det väl värt besväret. Vissa former som t.ex. kaskad är näst intill omöjliga att lösa utan lindning eller något annat sätt att tvinga trädet att växa nedåt. I naturen är det förhärskande vindriktning, träd som råkar välta eller blir hårt betade från ett håll som hamnar i denna situation. Utan detta kommer alla träd att sträva uppåt.

Tråden du använder kan vara av olika slag, men oftast används eloxerad aluminiumtråd eller koppartråd till bonsai eftersom dessa båda döljer sig bättre mot barken.

När du lindar så bör trådens tjocklek vara c:a en tredjedel av stammens/grenens tjocklek. Den bör inte täcka eller klämma fast barr eller löv mot stammen. Den bör vara väl förankrad nere i jorden (om det är stammen eller en låg gren du lindar) eller i en gren ovan eller under den utvalda grenen.

När du lindat hela den del du vill omforma plus en bit till kan du försiktigt böja och forma efter din idé. Tänk på att målet är att trädet skall se äldre ut. Exempelvis kan många grova grenar på gamla träd hänga lite nedåt längre in medan de strävar uppåt mot grenspetsen. Även om grenen alltså inte nu är så tjock är det enklare att forma den som ung.

Låt inte tråden sitta på så länge att trädets bark börjar omsluta tråden. Snabbväxande träd är extra känsliga för detta. Sådana skador är dessutom svårläkta.

Visar 1–25 av 31 resultat

Varukorg
Rulla till toppen