Vermikulit

Vermikulit är ett vattenrikt phyllosilikat-mineral. Vermekulit bildas vid vittring eller hydrotermala processer där biotit eller flogopit utsätts för vatten under längre tid.

När människor använder vermikulit hettas den först upp till 8 – 900 grader varvid materialet smälter. Vattnet i Vermikuliten expanderar till dess att partiklarna blåsts upp. Därefter pyser vattnet ur kornen.

Kvar blir en porös, lätt partikel som kan binda mycket vatten likt akadama men utan akadamans dränerande och jonbytaregenskaper. Vermekuliten kan användas för att öka den vattenlagrande förmågan i din jordblandning. Den tillför också ganska lättåtkomliga mineraler som t.ex. kalcium och magnesium. Vermikulit passar inte för surälskande plantor som t.ex. azalea och citrus.

Varukorg
Rulla till toppen