Bonsai betyder ordagrant bon (fat) och sai (växt). Vad är det då som gör en bonsaikruka? Egentligen är begreppet bonsai som vi använder det en helhetsbild av det lilla naturlika trädet och krukan tillsammans. Därför är valet av kruka kanske lika viktigt som valet av vilken gren som skall bli den nya toppen eller vilken gren som skall tas bort. En väl vald kruka förhöjer hela trädets intryck på åskådaren. Samtidigt kan fel kruka sänka upplevesen. Viktigast i valet är att du väljer en kruka som du tycker passar ditt träd, så följande sidor måste ses som rekommendationer, inte krav.

Med detta sagt kan vi konstatera att många bonsai står i krukor som är lite ovanliga i formen. De är sällan symmetriskt runda som en normal terrakottakruka som vi finner i den vanliga blomsterhandeln. Inte heller har bonsaikrukor grälla färger eller stora blaffiga mönster. Krukan är en viktig del av helheten men får inte stjäla fokus från trädet som är huvudperson i kompositionen.

 

Japansk bonsaikruka i mokkou-form, 20 cm
Jagpansk bonsaikruka i mokkou-form (finns inget svenskt ord för denna form). Passar till träd med runda/mjuka former gärna med frukter eller blommor.

Krukan är förstås inte bara en visuell del, den skall också bära bonsaiens rotsystem så att trädet trivs. Den behöver förutom att den kompletterar stilen på trädet också rent fysiskt balansera upp trädet så det inte välter. Bonsaikrukan behöver hålla hela rotsystemet så att din bonsai får tillräckligt med vatten, luft och näring för att växa ordentligt.

När det gäller storleken på krukan så kan du vänja ditt träd till ett vitt utbud av storlekar, men det finns vissa förhållanden som är generellt mer tilltalande. Djupet på krukan brukar väljas så att den är lika djup som diametern på stammen (inte nebarin/den synliga delen av rotsystemet medräknad). Bredden på krukan brukar vara 1/3 av trädets höjd, om krukan är rund eller kvadratisk. Om den i stället är rektangulär eller oval brukar denna siffra få vara c:a 2/3 av trädets höjd. Detta är förstås endast riktmärken. Är koronan väldigt bred så måste krukan också vara bredare för att kompensera och ge en bra visuell balans. Om du väljer en bredare kruka kan du också välja en som är lite grundare så att jordvolymen blir ungefär den samma.

 

Kruka, oval för bonsai, Omono/Dai, 71cm
Oval bonsaikruka/fat för plantering av skogsgrupper. Storlek 71 x 39 x 5 cm. Denna kruka har förutom dräneringshål fyra speciella hål för tråd. Saknas sådana hål kan du använda dräneringshålen för att fästa tråd i.

Till formen kommer att den behöver ha tillräcklig dränering. En djup bonsaikruka för kaskadform underlättar gravitationens arbete att trycka ner vattenpelaren vilket gör att den kan klara sig med färre och mindre hål. En stor och flat kruka å andra sidan behöver ha flera och större dräneringshål för att vattnet skall orka rinna ut.

Det händer också att du finner småhål i en del bonsaikrukor. Dessa är avsedda för bonsaitråd som träs upp underifrån genom botten på krukan för att hålla ditt träd på plats. Står trädet skyddat och har ett rejält rotsystem kan det hända att du inte behöver använda tråd, men om du exempelvis har problem med trastar som bökar efter kryp, eller har en katt som stryker bland träden, eller om din bonsai inte har så välutvecklat rotsystem ännu kan det hända att några aluminiumtrådar kan underlätta. (I krukan rekommenderar jag inte koppartråd eftersom kopparjoner är giftigt för samtliga växter.)

Till sist skall krukan vara stengods-bränd, d.v.s. den skall inte ta upp vatten. Det har två klara fördelar. 1. Det minskar risken för att den fryser sönder. 2. Finns inget vatten i materialet kommer inte mikrober att kunna söka skydd i bonsaikrukans väggar.

This post is also available in: English (Engelska)

Varukorg
Rulla till toppen