En vanlig ingrediens i jordblandningar för bonsai är kattsand. En del är väldigt entydiga på att akadama är överlägset medan andra hävdar att det går precis lika bra med kattsand. För att göra det bästa valet behöver du förstå skillnader och likheter mellan kattsand och akadama men framför allt undvika att välja fel kattsand om du nu väljer kattsand till dina bonsai. Jag har tidigare beskrivit akadama ganska ingående, så här skall jag främst tala om likheter och skillnader.

Vattenlagrande egenskaper
En av huvudsyftena med kattsand är att binda urin från katten. Kattsanden (oavsett sort) är därför bra på på att binda vatten. Den kvartsbaserade kattsanden som upphettats och blåsts upp till fluffiga kulor är också ganska bra på att avge fukt till omkringliggande jord. Däremot har rötterna inte samma förmåga att tränga in i kornen som är i det närmaste inerta. Således ger de inte tillbaka vattnet direkt till växten utan via jorden och kapillärverkan. Skillnaden är dock väldigt liten.

Jonbytaregenskaper
Liksom akadaman så innehåller kvarssanden/sikatsanden kiseldioxid (vilket är en stor del av akadamans innehåll). Den lagrar alltså även närsalter till din bonsai, med ganska god effekt.

Spårämnen
Silikatsanden saknar spårämnena som finns naturligt i akadaman. Järn (som ger extra bra klorofyllproduktion och fin grön färg, magnesium, kalcium och mangan som också är viktiga spårämnen för bonsai och andra träd. Således kommer valet av gödningsmedel att bli viktigare. Ett naturligt/organsikt gödningsmedel är därför viktigare om du använder kattsand. Alternativt konstgödning med mycket god sammansättning.

Kornform
För att vara bekväm för katten är kornformen lite rundad vilket gör att rötter lättare svänger förbi kornen i stället för att förgrena sig. Det betyder att de snabbare når ytterkanten på krukan för att börja växa i cirklar. När du blandar i sand i din kruka är det därför extra viktigt att du väljer lite kantigare korn och inte t.ex. akvariesand.

Pris
Kattsanden är billigare, så här kan du spara lite på din bonsai. Men, tänk på att du sällan använder 100% akadama utan endast som en ingrediens i blandningar. Således kanske du sparar 5 – 6 kronor på en bonsai i en enliters kruka.

Miljö
Nåja, här är jag ute på hal is. Dels är miljökostnaden för akadaman för frakt från Japan ganska hög. Å andra sidan så är tillverkningsenergin som krävs för att smälta ren kvars (1 720 grader Celcius) och blåsa upp den till fluffiga korn, gasnka hög. Dels så är det intressant att veta var den produseras.

Välj inte fel kattsanden
Till sist, undvik fel sort! Det finns två huvudtyper att undvika. 1. Lera. Lersand, ofta bentonit är superbra på att suga upp vatten. Sannolikt lämna tillbaka vattnet med. Den är också en vulkanisk bergart, men den innehåller vattenlösliga komponenter som binder till sig så mycket vatten att den sväller och till slut blir flytande om du får i tillräckligt mycket vatten. Du får en deg i krukan som också löper större risk att dränk plantan och frysa sönder krukan. 2. Silika-gel. Det finns ”sand” som är gjord av samma material som de små silika-gel-pellets som finns i torkkuddar för elektronik. Den har jag ingen erfarenhet av då det gäller bonsai, men eftersom den måste hettas upp till 150 grader för att avge överskottsvattnet så kan jag inte tro att den frivilligt vill dela med sig till bonsaien.

This post is also available in: English (Engelska)

Varukorg
Rulla till toppen