Bonsaier står ofta flera år i samma jord. Hur länge beror på vilken typ av träd du har och i vilket stadium trädet är i sin utveckling. Träd på tillväxt har också ett växande rotsystem medan en ”färdig” bonsai inte behöver byta kruka på grund av tillväxt lika ofta.

Förr eller senare är det i alla fall dags att plantera om ditt träd, oavsett om det behöver en större kruka eller skall ned i samma kruka igen. Då är det dags för dig att välja jord för ditt träd

Jag kommer inte att gå in på varje separat arts speciella behov. Dels får det inte plats på denna sida, dels går det att vänja olika träd vid olika omständigheter även om det förstås finns den ”pefekta” blandningen. Dessutom råder delade meningar om vad som är idealjorden. Men, det finns några saker värda att tänka på.

I naturen har trädets rötter möjligheten att sprida sig till 1. lämpligt djup att hålla fast sig, 2. lämplig plats för att söka mineraler och näring, samt 3. det djup där vattenmängden är lagom.

 

Japansk lönn-bonsai med röda blad i rektangulär kruka
Bonsai, japansk lönn i ledigt upprätt stil. Denna vackra lönn står i en kvadratisk bonsaikruka.

I krukan har du satt gränsen för hur mycket utrymme trädet får. Detta väljer du efter trädtyp, men också efter växtstil och efter om du vill att trädets tillväxt skall bromsas eller ej. Generellt sett är marginalerna dåliga och trädet kan inte självt styra tillväxten efter sina behov. Därför är valet av jord extra viktigt. Det finns tre saker som du vill uppnå med din jord. Du vill ge trädet syre, vatten och näring.

Syre
Trädet andas syre precis som oss människor. I lövverket tillverkas ett överskott av syre som vädras ut genom klyvöppningarna medan det får ta in syre nattetid då syrenivåerna ofta hamnar i underskott. Rötterna däremot får aldrig tillgång till syreöverskottet utan behöver andas luft. Således behöver jorden i krukan vara väldränerad. Överskottsvatten skall lätt hitta sin väg mellan kornen och ut i dräneringshålet/-hålen. Annars drunknar rötterna.

Vatten
Nåja, detta kan ju tyckas vara det enklaste att fixa, eller? Kanske inte självklart. En sommar som den 2018 när det är väldigt varmt och väldigt torrt torkar jorden i den lilla krukan snabbt ut. Kanske ännu värre är vind, både när det är en varm sommardag men även under vintern. Det finns många ämnen som binder upp vatten, men det gäller ju då att A. din växt fortfarande kan andas och B. att kornen som binder vatten också på ett enkelt sätt släpper ifrån sig vattnet när växten behöver det.

Näring
Eftersom bonsaiträdets jordklump är så liten så är det nästan ingen idé att räkna med den lilla näring som från början finns i jorden. Den kommer snart att ta slut. Står dessutom trädet ute så kommer regn att utarma jorden på nolltid. I stället kommer jorden få agera näringsbuffert för den näring du dagligen eller veckovis tillsätter till trädets rötter via vattningen.

Jorden behöver alltså agera jonbytare. När du häller näringsrikt vatten ner i krukan vill du att de positiva metalljonerna och ammoniumjonerna liksom de negativa nitratjonerna binder sig till jorden på ett sätt som i sin tur låter trädet ta upp dem när det så behöver.

This post is also available in: English (Engelska)

Varukorg
Rulla till toppen