Bonsaiverktyg verkar på något sätt som den magiska vägen till ditt eget bonsaiträd. Precis som i verkstaden så finns ett verktyg till varje uppgift och har du inte rätt verktyg så är du körd… Eller? Nåja, kanske inte riktigt så drastiskt.

Bonsai är en mycket gammal företeelse. Ordet bonsai är egentligen uppdelat i två delar, bon, som betyder bricka och sai som betyder plantering. Alltså plantering på bricka. De första brick- eller krukplanteringarna skedde för över 2000 år sedan. En hypotes är att munkar med naturmedicinskt kunnande bar med sig sticklingar av sina medicinalväxter i kruka.

På den tiden fanns inte den uppsjö av verktyg som huvudsakligen uppkommit de senaste 50-60 åren. Kanske använde man först enkla knivar (saxar är ju lite modernare än så) för att hyfsa till sina växter för att det skulle bli mer hanterbara.

En kniv är sannolikt inte så praktiskt, men du kommer långt med en vass sax eller en trädgårdssekatör. Du kan alltså börja med Bonsai utan att köpa massa dyr utrustning.

Med detta sagt kan vi konstatera att det inte är slump att alla dessa verktyg uppkommit sedan andra världskriget. De har alla en funktion och underlättar arbetet med ditt träd. Kanske framför allt genom att snitten blir snygga och lättare läker över med tiden.

Med denna text vill jag hjälpa dig hitta det allra viktigaste när du väl beslutar att det är dags att köpa dina första verktyg. Det första vi behöver är beskärningsverktyg. Dessa kan du dela upp i vilken del av trädet du vill beskära. Kvistar, grenar eller rötter.

Kvistsax, Azalea-sax också kallad Satsuki-sax

Många småkvistar går att toppa med naglarna, men är de bara lite tjockare behöver du ett verktyg En kvistsax är det allra första verktyg du bör införskaffa. När du kapar med den får du snygga snitt som inte fransar sig och som således minskar eventuell vätskeförlust från trädets kvistar. Klipp precis över ett blad, så att du nära toppen har en tillväxtpunkt (som sitter i bladvecket) som kan ta över efter den gamla toppen. Lönnar behöver ett snitt lite längre ovanför bladvecket, eftersom lite förtorkar.

 

Branch scissors / bonsai scissors
Bonsai scissors for small and medium-sized branches.

Den här saxen kännetecknas av ett ganska kort blad men med ett lite längre handtag som ger bra hävstång när du klipper. Dessutom gör det långa handtaget att du når in emellan kvistar och grenar utan att riskera att klippa fel alternativt mosa mellanliggande kvistar.

Du kan i princip klara dig med denna sax. När du ändå känner dig redo för nästa inköp är en bra grensax ett gott val.

Grensax med konkav-rakt snitt

Du kan enkelt kapa tjockare grenar med en sekatör, men du kommer aldrig komma ända intill grenen eller stammen. Det blir en liten men ful stump kvar. Med en vass grensax/grentång får du ett snitt som är rakt i ena ledden men konkavt i andra ledden. Ett cylindriskt snitt, kort och gott. Med detta kan du komma ända intill stammen så att du blir av med den sista förtretliga lilla stumpen. Dessutom är dessa tänger spetsiga så att du med precision kan knipsa av tunna grenar.

 

Det finns fler grentänger med lite olika form men alla dessa är specialtänger och behöver inte prioriteras just nu.

Rotsax

Nästa lämpliga verktyg är rotsaxen. Rotsaxen är en lite robustare sax som tål lite mer slitage.

 

Bonsaisax/rotsax

Du kan använda någon annan sax, men tänk på att eggen ganska snart försämras på grund av jord och sandrester bland rötterna. Därför bör du använda en separat sax för ändamålet. Du kan också ågteranvända en sliten kvistsax om du har en.

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Shopping Cart
Scroll to Top