Ikebana ses som en av de tre klassiska konstarterna i Japan, tillsammans med kōdō (rökelsekonst) och chadō (teceremonier).

Colored diagram by the 40th headmaster Ikenobō Senjō, from Sōka Hyakki. Circa 1820.
Public domain.

Grunden i ikebana, japanskablomsterarrangemang, ligger, precis som när det gäller bonsai, i att studera naturen. Ikebana betyder att arrangera blommor eller att ”göra blommor levande”. Traditionen med japanska blomsterarrangemang härstammar från Heian-perioden då blommor arrangerades och offrades på altare. Idag fortskrider traditionen genom att arrangemangen placeras på ett särskilt ställe i hemmet. I Japan, ofta i den alkov, kallad tokonoma, som finns i de flesta traditionella japanska hem.

Ikebana görs med hjälp av blommor, kvistar, etc. som går att finna i naturen, men också i skogen, i trädgården, eller din lokala blomsteraffär/plantskola. Japanska blomsterarrangemang/Ikebana har spridit sig i västvärlden på senare tid. Idag finns kurser på folkhögskolor och även privat för den som vill lära sig ikebana. Hobbyn kan rekomenderas då den är både meditativ och bidrar till ett kreativt sinne. Ett skönt sätt att stänga av vardagen för en stund.

Våra ikebana-verktyg är specialiserade för denna klassiska japanska konstart. Är du nybörjare kommer du långt med en bra sekatör och en vass kökssax.

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Shopping Cart
Scroll to Top